JÁTÉKSZABÁLYZAT

„ÚJHÁZ BODROGI KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK” promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata.

 I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 1. „ÚJHÁZ BODROGI KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK” promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Bodrogi Bau Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38., adószám: 11392668-2-06; cégjegyzékszám: 06 09 004160) (a továbbiakban: Szervező).

II. A JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.
 2. Szervező fenntartja jogát jelen játékszabályzat módosítására.

 

III.  A JÁTÉKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

 1. A promóciós játék hivatalos neve: „ÚJHÁZ BODROGI KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK”
 2. A promóciós játék időtartama: 2023.12.04. -2023.12.16.
 3. A sorsolás időpontja: 2023.12.18.
 4. A nyertesek száma: 20 (azaz húsz) egyedi nyertes kerül kisorsolásra. Egy nyertes csak egy ajándékra jogosult.
 5. A kisorsolásra kerülő ajándék tartalma:

– 1 db BOSCH Racsnis bithegy és dugókulcs készlet 38 részes + zseblámpa

- 1 db FISKARS Gyermek mintavágó olló készlet (6 darabos)

- 1 db Buxton BTW 4600 TWS szürke bt fülhallgató

- 1 db Yenkee Spirit Fejhallgató

- 1 db Olfa patchwork készlet

- 1 db VOG Fa szánkó 110 cm

- 1 db Szerszámkészlet 39 részes női design

- 1 db VICTORINOX Swiss Army My First Victorinox zsebkés, áttetsző piros

- 1 db BBS 4400 PINK BT SPEAKER BUXTON Vezeték nélküli hangszóró

- 1 db BOSCH Gluey Akkus ragasztópisztoly Lagoon blue - 06032A2104

- 1 db BOSCH Játék Kamion szerszámokkal akkus csavarozóval

- 1 db Yenkee Speaker YSP 3000GN Hammer BT hangszóró

- 1 db Stanley Fatmax 18" nyitott szerszámtáska

- 1 db RYOBI Ütvefúró 680W

- 1 db Fiskars X27 hasítófejsze (XXL)

- 1 db MILWAUKEE Karácsonyi szett

- 1 db FISKARS X17 hasítófejsze + Xsharp fejsze- és késélező

- 1 db VICTORINOX Swiss Army Hunter Pro zsebkés, narancs

- 1 db Vásárlási utalvány 50.000 Ft

- 1 db Milwaukee Ütvefúró,csavarozó akkus M18 CBLPD-202C (2 x 2,0 Ah akku + töltő) - FŐDÍJ

 

 1. A promóciós játék „helyszíne”: Minden Újház Bodrogi Építési és Barkácsáruház, azaz

               - 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 21.,

               - 6800 Hódmezővásárhely, Kistöltés u. 30.,

               - 6724 Szeged, Szatymazi u. 35.,

               - 6726 Szeged, Töltés u. 60.,

               - 6640 Csongrád, Fő u. 61.,

               - 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.,

               - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.,

               - 5600 Békéscsaba, Berényi út 132. (továbbiakban Szervező helyszínei)

 1. A nyereménysorolás módja: a nyertesek véletlenszerű sorsolás által kerülnek kihúzásra egy nyereménydobozból, a sorsolás kézzel történik.
 2. A nyertes kihirdetése, értesítése: A nyerteseket telefonon értesítjük, a nyertesek nevei a Szervező weboldalán közzétételre kerülnek, illetve a nyereménysorsolást videóban közvetítjük a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ujhazbodrogi). A nyeremény átvételének részleteit a nyertessekkel telefonon, majd e-mailben egyezteti a Szervező. A nyeremény kihirdetését követően a Játékos köteles e-mail útján felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, hogy nyereménye átadásra kerülhessen. Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Pótnyertes sorsolásának jogát Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.
 3. A promóciós játékban résztvevő személyek köre, a Játékban való részvétel feltételei: lásd a jelen Játékszabályzat IV, V és VI fejezetei.
 4. Jelentkezés a Játékban való részvételre: A Játék időtartama alatt a Játékos a Szervező helyszínein 25.000 Ft értékű vásárlás esetén nyereményszelvényt tölt ki, mely a Játékban való részvétel feltétele. A jelentkezés részletes szabályait a jelen szabályzat V. fejezete tartalmazza.

IV. A PROMÓCIÓS JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 1. A Játékban kizárólag olyan 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy és jogi személy vehet részt, aki cselekvőképességében nem korlátozott.
 2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szervező helyszínén, vásárlása ellenértékét készpénzes vagy bankkártyás fizetés útján, a vásárlást követően azonnal rendezi.
 3. A Játékban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy amennyiben tárgyi nyeremény kerül részére kisorsolásra úgy az ilyen nyereményt Magyarország területén átveszi vagy elfogadja, hogy a nyeremény Magyarországtól eltérő harmadik országba történő szállítását saját maga megszervezi. Szervező Magyarország területén kívülre nem biztosítja a nyeremény kiszállítását.
 4. Nem vehetnek részt a játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.), valamint – egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 1.).
 5. Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e az előző három pontban foglalt feltételeknek. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. A JÁTÉKOS állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy ezen feltételek nem teljesülése esetén Szervező jogosult megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni.
 6. A fenti kritériumoknak eleget tevő és a játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

 

V.A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI

 1. Játékos a Játékra történő szabályszerű jelentkezéssel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, melynek rendelkezéseit nem vitatja. Játékos a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a jelen Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból.
 2. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező weboldalán a Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra.
 3. Játékos amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 4. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékosok az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
 5. A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni.

VI. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 1. Játékban való részvétellel a Játékos a játékszabályzatot elfogadja.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
 3. a Játék menetének befolyásolásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni.
 4. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél.
 5. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti,

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 

VII.A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 1. Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő öt munkanapon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél, úgy Szervező jogosult új nyertest kisorsolni. (Munkanap: olyan naptári nap, amely nem esik szombati vagy vasárnapi napra, nemzeti ünnepi napra vagy egyéb munkaszüneti napra Magyarországon, és amelyen a kereskedelmi bankok üzletkötési céllal nyitva vannak Magyarország területén.)
 2. A Nyeremény átadásának módjáról a Szervező e-mailben és/vagy telefonon egyeztet a nyertessekkel.

 

VIII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 1. A játékról további információ kérhető a marketing@bodrogibau.hu e-mail címen.

IX. ADÓK

 1. Szervezőt a nyeremények vonatkozásában A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a SZJA és egyéb járulék nem terheli.
 2. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túlmenően további adó fizetési kötelezettség nem terheli. 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
 2. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező ugyancsak visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy egyéb okból kifolyólag. Ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező minden tőle észszerűen elvárhatót megtesz, hogy a megszüntetés tényét előzetesen közölje a Játékosokkal. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. Játékos ebből fakadóan nem léphet fel kártalanítás vagy kártérítési igénnyel a Szervezővel szemben.
 3. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 4. Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 5. Játékos panaszával vagy észrevételével a marketing@bodrogibau.hu címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.
 6. A jelen szabályzatban foglalt fejezet címek kizárólag a szabályzat tagolását szolgálják.
Search engine powered by ElasticSuite